R for…

R! For Rachel, Rukov og Rubini. Det 18. Bogstav i rækken. Et bogstav, der rummer mange voksenord, som alle næsten kan lægges så fint i samme skål, eller ramme om man vil… og røv, naturligvis.